Chronologia dziejów Japonii

ca 150 000 p.n.e.ślady kultury przedceramicznej
ca 7000 – 250 p.n.e.kultura ceramiki jōmon
660 p.n.e.legendarna data wstąpienia na tron pierwszego  cesarza Jimmu
ca 250 p.n.e.początki kultury yayoi
ca 300 – 645 n.e.okres Yamato
552 lub 538przybycie buddyzmu z Korei
593 – 622regencja księcia Shōtoku (Shōtoku taishi)
607pierwsze poselstwo do Chin
645przewrót i reformy Taika
702ogłoszenie kodeksu Taihō
710 – 784-kres Nara
752odsłonięcie posągu Wielkiego Buddy (Daibutsu) w Tōdaiji w Narze
781 – 806panowanie Kammu; restytucja ustaw  Taihō
794 – 857okres Heian
805powstanie sekty Tendai
806powstanie sekty Shingon
838dwunaste i ostatnie oficjalne poselstwo di Chin
857 – 1160okres Fujiwara
955 – 1027supremacja Fujiwara-no Michinagi
ca 1002 – 1019Murasaki Shikibu pisze Genji-monogatari (Genji czyli cesarska latorośl)
1086 – 1129Shirakawa ustanawia Insei (instytucję rządów cesarza w stanie spoczynku)
1159 – 1160konflikt Heiji; dominacja militarna Taira-no Kiyomoriego (zm. w 1181)
1175Hōnen shōnin zakłada sektę Jōdo (Sektę Czystej Ziemi)
1180 – 1185wojna rodów Minamoto i Taira (wojna Gempei)
1185 – 1333okres Kamakura
1192uzyskanie przez Yoritomo tytułu shōguna
1203Hōjō-no Tokimasa zostaje shikkenem (regentem u boku shōguna)
1232Hōjō-no ogłasza Jōei-shikimoku (kodeks okresu Kamakura)
1274, 1281najazdy mongołów
1334„restauracja Kemmu” z inicjatywy Godaido
1338 – 1573okres Ashikaga ( lub Muromachi)
1368 – 1394Yoshimitsu (1358-1408), trzeci shōgun
1443 – 1473Yoshimasa (zm. 1490), ósmy shōgun
1467 -1477wojna Ōnin
1542 – 1543Portugalczycy na Tanegashimie; wprowadzenie europejskiej broni palnej
1549święty Franciszek Ksawery (1506-1552) przybywa do Japonii
1568 – 1600okres Azuchi-Momoyama (lub Shokuhō)
1568Oda Nobunaga zajmuje Kioto
1582Akechi Mitsuhide zabija Nobunagę
1586Toyotomi Hideyoshi wznosi zamek w Ōsace
1590Hideyoshi opanowuje Japonię
1592pierwsza wyprawa Hideyoshiego przeciw Korei
1595zarządzenie ogólnokrajowego spisu katastralnego (kenchi)
1598śmierć Hideyoshiego i wycofanie wojsk z Korei
1600zwycięstwo Tokugawy Ieyasu w bitwie pod Sekigaharą
1600 – 1868okres Tokugawa (lub Edo)
1603Ieyasu uzyskuje tytuł shōguna
1614 – 1615zdobycie zamku w Ōsace
1622 – 1623okres największego nasilenia prześladowań chrześcijan
1623 – 1651ostateczne uformowanie bazy instytucjonalnej shōgunatu Tokugawa przez Iemitsu, trzeciego shōguna
1637 – 1638powstanie w Shimabarze
1639ogłoszenie sakoku-rei (polityki izolacji)
1641przeniesienie faktorii holenderskiej na wyspę Deshima w pobliżu  Nagasaki
1688 – 1704era Genroku
1716 – 1745reformy Kyōhō zainicjowane przez Yoshimune (1648-1751), ósmego shōguna
1769 – 1786supremacja Tanumy Okitsugu (1719 – 1788)
1787 – 1793supremacja Matsudairy Sadanobu (1758 – 1829), inicjatora reform Kansei
1804 – 1829era Bunka – Bunsei
1804Nikołaj Riezanow przybywa do Nagasaki
1837„bunt ryżowy” w Ōsace, pod przywódctwem konfucjańskiego uczonego Ōshio Heihachirō
1841 – 1843reformy Tempō pod kierownictwem Mizuno Tadakuniego; likwidacja kabunakama (związków kupieckich)
1853komodor Perry przybywa do Uragi
1854zawarcie traktatu ze Stanami Zjednoczonymi w Kanagawie
1858 – 1860Ii Naosuke pełni urząd tairō (najwyższego radcy)
1858układ handlowy ze Stanami Zjednoczonymi
1862rozluźnienie obowiązku sankin-kōtai (okresowego przebywania na dworze shōguna)
1865cesarz ratyfikuje traktaty z obcymi mocarstwami
1866 – 1867Yoshinobu (Keiki, zm.1913), piętnasty i ostatni shōgun
1867intronizacja Mutsuhito (Meiji)
1868 – 1912okres Meiji
18683 stycznia: odzyskanie władzy przez cesarza; cesarska Przysięga Statutowa
1869daimyō  zrzekają się swoich posiadłości na rzecz cesarza
1873wprowadzenie obowiązku służby wojskowej;  nowy system podatkowy;  utworzenie  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Naimushō)
1877luty – wrzesień: bunt w Satsumie
1881edykt zapowiadający konstytucję
1885początek systemu gabinetowego (naikaku); Itō zostaje  pierwszym premierem
1889ogłoszenie konstytucji; generał Yamagata Aritomo (1838-1922) zostaje premierem
1890Cesarski Reskrypt w Sprawie Edukacji
1894 – 1895wojna chińsko-japońska
1899rewizja traktatów; skasowanie eksterytorialności
1902podpisanie przymierza angielsko-japońskiego
1904 – 1905wojna rosyjsko-japońska
1910aneksja Korei
1912 – 1926okres Taishō
1914Ōkuma zostaje premierem; wypowiedzenie wojny Niemcom
1915dwadzieścia jeden żądań wobec Chin
1918początki „rządu partyjnego”; Hara Kei (Takashi) z Seiyūkai zostaje premierem
1921 – 1922konferencja w Waszyngtonie
1925zatwierdzenie przez parlament powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn oraz prawa o ochronie pokoju
1926…….okres Shōwa
1930podpisanie traktatu morskiego w Londynie
1931„incydent mandżurski”
1933Japonia występuje z Ligi Narodów
1937książę Konoe Fumimarō (1891 – 1945) zostaje premierem; lipiec: wybuch wojny z Chinami
1940premier Konoe ogłasza shintaisei (nową strukturę państwową); układ trójstronny z Niemcami i Włochami;  utworzenie Stowarzyszenia Popierania Władzy Cesarskiej
1941generał Tōjō Hideki zostaje premierem; 7 grudnia: atak na Pearl Harbor
1945kapitulacja Japonii
1946generał Douglas MacArthur zostaje szefem Najwyższego Dowództwa Mocarstw Sprzymierzonych; zaprzeczenie „boskości” cesarza; ogłoszenie nowej konstytucji; Yoshida Shigeru zostaje premierem; reformy okupacujne
1950utworzenie „rezerwy  narodowych sił policyjnych” w Japonii
1951konferencja pokojowa w San Fransisco
1952koniec okupacji Japonii
1953amerykańsko-japoński układ o bezpieczeństwie
1956przystąpienie Japonii do Organizacji Narodów Zjednoczonych
1960wystąpienia przeciwko zawarciu nowego traktatu o wzajemnym bezpieczeństwie między Stanami Zjednoczonymi i Japonią
1964Satō Eisaku zostaje premierem; Olimpiada w Tokio
Chronologia dziejów Japonii zaczerpnięta z „Japonia” J.W. Hall’a