Samogłoski w języku japońskim

a – podobne do polskiego a
ā – przedłużona głoska a
i – podobne do polskiego i w słowie igła
î – przedłużona głoska i
u – zbliżone do polskiego u, ó (węższe i na ogół słabsze)
ū – przedłużona głoska u
e – podobne do polskiego e
ē – przedłużona głoska e
o – podobne do polskiego o
ō – przedłużona głoska o

Spółgłoski w języku japońskim

b – podobne do polskiego b w słowie bank
ch – zbliżone do polskiego ć
d – podobne do polskiego d w słowie dach
f – zbliżone do polskiego h
g – podobne do polskiego g w słowie gama
h – podobne do polskiego h w słowie harcerz
j – zbliżone do polskiego dź w słowie dźwig
k – podobne do polskiego k w słowie komora
m – podobne do polskiego m w słowie mądry
n – podobne do polskiego n w słowie nóż. Jeżeli po głosce n występuje samogłoska, którą wymawia się oddzielnie, poprzedza się ją apostrofem, np. kin’en [kin-en] – zakaz palenia. W ten sposób odróżnia się wyrazy kin’en od wyrazu kinen [kinen] – pamiątka.
p – podobne do polskiego p w słowie post
r – zbliżone do polskiego r (trochę słabsze)
s – podobne do polskiego s w słowie słownik
sh – zbliżone po polskiego ś
t – podobne do polskiego t
ts – podobne do polskiego c w słowie cud
w – zbliżone do polskiego u w słowie pauza; w transkrypcji zastosowano znak u
y – podobne do polskiego j. Jeżeli y występuję po b, g, k, m, n, p i r, zmiękcza wówczas poprzednie spółgłoski np. byōin [bioin] – szpital, myaku [miaku] – puls.
z – zbliżone do polskiego dz w słowie dzwon

Podwójnych spółgłosek nie wymawia się oddzielnie, odpowiada im jeden dźwięk troszkę dłuższy od spółgłoski pojedynczej, np. kippu (bilet) nie wymawia się [kip-pu], lecz [kippu] z przedłużoną głoską p. Jeżeli chodzi o podwojone spółgłoski ch i j, pisze się je tch i dji, np. matchi (zapałki) i badji (znaczek), wymawiane [maćci] i [baddzi].

Partykuła będąca odpowiednikiem polskiego przypadka gramatycznego, występuje po danym słowie, oraz cząstki niektórych wyrazów złożonych są zwykle połączone poziomą kreską. Należy je wtedy wymawiać łącznie z poprzedzającym słowem.